Panaszbejelentési rendszer

Hogyan lehet bejelentést tenni?

MASC Kft által működtetett bejelentési rendszer írásbeli bejelentési lehetőséget biztosít.

A bejelentések a bejelentes@masc.hu email címre küldhetők.

Mi történik a bejelentéssel?

A jelentéset MASC Kft ügyvezetői kapják meg és ők döntenek a további intézkedésekről.

Adatkezelés

A folyamat során a személyazonosságát felfedő bejelentő személyes adatait és a bejelentésben érintettek adatait csak az arra jogosult személyek, a szükséges mértékig ismerhetik meg.

Az érintetteknek a bejelentés kivizsgálásához szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők.